Pieczątka Printer

 

Dostępne są następujące wielkości płytek tekstowych dostosowane do automatów:

Colop 10 - 10 x 27mm /Colop 20 - 14 x 38mm / Colop 30 - 18 x 47mm / Colop 40 - 23 x 59mm / Colop 50 - 30 x 69mm/   Colop 60 - 37 x 76mm